Nefes Darliğı

Kronik Hastalıklar

Kronik hastalığı veya yetersizliği olan bireylerin bakımı, hastalıkların yanı sıra bir bütün olarak fiziksel, emosyonel ve sosyal yönleriyle ilgilenmeyi kapsar.